:: Kontakt::

Bengt-Inge Andersson
Engelbrektsgatan 9
722 16 Västerås
bia@biaconsulting.se

Tel: +46 (0)21 14 78 00
Mobil: +46 (0)70 553 1302

Utförda uppdrag 2000-2009

AQ - Projektledarkurs och utveckling av pl-processen

ABB Automation Systems
Projektledarkurs
Mentor till projektledare
 
Mälardalens Högskola
Projektledarkurser, utveckling och genomförande, 5p
 
Projektledarkurs, utveckling och genomförande -fortsättningskurs 
 
Utveckling av projektledarkurs till företag och organisationer
5 moduler inklusive möjlighet till certifiering och mentorskap

MBA International Project Management, 50p, kursutveckling och genomförande

Entreprenörsskolan - Kurs i förhandlingsteknik och riskhantering

Privata företag - Företagsanpassade projektledarkurser- Kontraktsrådgivning- Claims
 
KY-elteknik - Projektledarkurs, ledarskap, entreprenadjuridik och inköp

Niscayah AB - Kurs för ledande tekniker och projektledare

ABB - Utveckling av processen projektledning

EUU, Elbranchens Utvecklings- och Utbildningscenter
Projektledarkurser, utveckling och genomförande. Kurser för ledande montörer.