Här skall byggas för tio miljoner. Jag undrar vad det kommer att kosta?

Denna fråga ställer sig ofta en beställare eller en styrgrupp för ett projekt. I värsta fall kan det vara så att inte ens projektledaren vet vad ett projekt kommer att kosta när det är klart. Så ska det naturligtvis inte vara. En projektledare ska alltid, under projektets hela gång, kunna göra en prognos för vad det kommer att kosta till slut. Det är en del av uppgiften att vara projektledare. Vidare att man levererar rätt kvalitet och att man har en bra relation med beställaren. Det är viktigt att kunna se helheten och att alltid vara väl förberedd i olika situationer. Sist men inte minst ska projektledaren se till att hela projektteamet mår bra och att alla är motiverade.

BIA Consulting erbjuder:

:: Kontakt::

Bengt-Inge Andersson
Engelbrektsgatan 9
722 16 Västerås
bia@biaconsulting.se

Tel: +46 (0)21 14 78 00
Mobil: +46 (0)70 553 1302

Projektledarkurser
* Behöver du kompetensutveckling?
* Behöver du förbättra lönsamheten?

Vi utvecklar och genomför kurser för projektledare och projektmedlemmar. Presentationer varvas med rollspel och träning i olika uppgifter, exempelvis utarbetande av en projektplan, tidplanering i MS Project, förhandlingsteknik, riskanalyser, teamutveckling, att ta fram ett anbud, och kontraktstolkningar.

Kurserna skräddarsys för varje kunds behov och önskemål, med kurslängder från 2 till 9 hel- eller halvdagar. Kurserna kan genomföras hos kunden, som internat eller hos BIA Consulting.