Tjänster / Produkter

:: Kontakt::

Bengt-Inge Andersson
Engelbrektsgatan 9
722 16 Västerås
bia@biaconsulting.se

Tel: +46 (0)21 14 78 00
Mobil: +46 (0)70 553 1302

ProNavigo©

En projektstyrningsmodell för ökad effektivitet och lönsamhet, med färdiga mallar.

För att kunna läsa mer om Pronavigo®, behöver du programmet Adobe Acrobat, som du kan ladda ner här.

Mentorskap
* Behöver du någon att bolla tankar och idéer med?
* Har du svårt att ta upp saker med din chef eller styrgrupp?
* Börjar du känna dig utbränd?

Vi arbetar som mentor till projektledare, med personlig coaching och problemlösning allt efter projektledarens önskemål och behov. Mentorskapet kan vara över en längre tid eller enbart för ett speciellt projekt.

Kontraktsfrågor
* Har du en beställning/kontrakt som har tuffa formuleringar?
* Har du en motpart som är omedgörlig och bara ställer ytterligare krav?
* Verkar projektet barka åt skogen?

Vi hjälper beställare och leverantörer med kontraktsformuleringar, tolkningar och att ge förslag på skrivningar till exempelvis en motpart. BIA Consulting har också stöd av jurist vid behov.

Riskhantering
* Känner du till riskerna och deras värde i projekten?
* Vilka aktiviteter ska du börja med?

Vi gör eller medverkar i riskhantering i projekt före och/eller efter beställning. Vi gör tillsammans en riskkalkyl med värdering av riskerna i pengar, och förslag på åtgärder för att minimera eller eliminera riskerna. Vi bedömer också vad åtgärderna kostar.

Förmedlar projektledare, projektledarassistenter, montageledare och igångkörare
* Har du brist på personella resurser?
* Har du fel kompetenser i ditt projektteam?

Vi har ett brett kontaktnät med flera konsulter och enmansbolag som säkerställer rätt kompetens i olika projekt. Vi garanterar att personalen har rätt erfarenhet och kompetens för uppgiften.

Utvärdering och uppföljning av leverantörer
* Vilka ska vi handla av?
* Hur går det för leverantören, kommer man att leverera i tid?

Vi gör auditering av leverantörer och uppföljning av progress, och ser till att allt kommer på plats i enlighet med beställningen.

Projektstyrningsmodell